آبشار های هفت چشمه لنکاوی

آبشار های هفت چشمه لنکاوی

آبشار های تلاگوتوجو یا هفت چشمه لنکاوی

آبشار های هفت چشمه لنکاوی در قسمت شمال غربی لنکاوی قرار دارد. برای رسیدن به این هفت

چشمه و آبشارها باید از ۳۰۰ پله بالا رفت تا به این آبشارهای زیبا رسید. البته درطی

این مسیر با چشمه های مختلفی رو به رو می شوید که جای مناسبی برای شنا کردن

می باشند و حتی مناسب برای سر خوردن از بالای آبشار به سمت پایین هستند. اسم

هفت چشمه بر گرفته از هفت برکه میباشد که به صورت طبییعی در این منطقه به وجود

آمده اند. این مکان دیدنی جزو مناطق پرطرفدار در آبشار های هفت چشمه لنکاوی محسوب می شود.