تحصیل رایگان در مالزی

تحصیل رایگان در مالزی

تحصیل رایگان در مالزی

دانشگاه های مالزی به دو بخش کلی دولتی و خصوصی تقسیم می شوند.تحصیل در دانشگاه های دولتی مالزی رایگان و نیمه رایگان می باشد که این نوع دانشگاه ها شامل بورسیه و یا تخفیف

نمی باشند. ولی در بخش های خصوصی که با شرایط ویژه ای همراه است بورسیه و کمک هزینه ی تحصیلی تعلق می گیرد .به این صورت که اگر در دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی نمرات قابل قبولی

کسب کرده باشید پذیرش ، مشاوره و کل اطلاعات در اختیار شما قرار داده شده رایگان می باشد. کمک هزینه تحصیلی به صورت ماهیانه به دانشجویان تعلق می گیرد که با برنامه ریزی دقیق و مناسب

می توان در طول مدت یک ماه به راحتی از پس کلیه ی هزینه های موجود که بخش بیشتر ان شامل شهریه می باشد بر امد. (تور مالزی)در دانشگاه های خصوصی اگر دانشجو ترم اول بتواند نمرات و

کسب کند در ترم بعد جزو افرادی که شامل کمک هزینه تحصیلی می باشند می شوند .تخفیف تحصیلی در دانشگاه های خصوصی مالزی از ۲۰% تا ۷۰% می باشد که شامل مقاطع تحصیلی بالای

کارشناسی می شود. بنا بر قوانین مربوط به هر دانشگاهی مبلغ تخفیف و شرایط تعلق گرفتن ان متفاوت است. هرچه میزان فعالیت دانشجو در مقالات علمی ، پژوهشی و هنری بیشتر باشد و معدل

هر ترم بالا تر باشد دانشجو از تخفیف بیشتری بهره مند می شود . به این صورت است که دانشجو تقاضای تخفیف خود را برای استاد راهنمای خود خیلی مودبانه و رسمی فرستاده و منتظر جواب مثبت

و یا منفی وی شدهکه در اکثر مواقع درخواست کننده با نتیجه ی مثبت مواجه می شود و از شرایطی که استاد در اختیار دانشجو می گزارد بهره میبرد. به طور کلی شهر مالزی برای کسانی که

قصد تحصیل رایگان در مالزی دارند همه نوع شرایط برای راحتی داوطلبین قرار داده تا از استفاده درست ازان به موفقیت برسند.