شرکت هواپیمایی ماهان ایر

شرکت هواپیمایی ماهان ایر

شرکت هواپیمایی ماهان ایر

شرکت هواپیمایی ماهان از لحاظ ناوگان هوایی و مسافربری به عنوان

بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران محسوب می شود.

تاسیس این شرکت در سال ۱۳۷۱ بوده و اولین پرواز آن از کرمان به تهران

در سال ۱۳۷۲ انجام گرفته است. در حال حاضر شرکت ماهان دارای ۶۰ فروند

هواپیما می باشد که شامل ۳۲ شبکه داخلی به  ۳۲شهرمی باشد. همچنین

برای تور مالزی از تهران نیز دارای پرواز می باشد. در سال  ۲۰۱۱در پی تحریمی که

از طرف ایالت متحده آمریکا بر ایران انجام شد، هواپیمایی ماهان با دور زدن تحریم ها

در سال های گذشته توانست بزرگترین خریدهای هوایی ایران را انجام دهد. ماهان

در اوایل سال ۹۴ توانست  ۹فروند ایرباس را وارد خطوط هوایی اش کند، برند

هواپیمایی ماهان در دهمین جشنواره ملی، در سال ۱۳۹۲، قهرمان صنعت ایران

به عنوان یکی از ۱۰۰ برند برتر ایران شناخته شد.