هتل های پنج ستاره پنانگ

هتل های پنج ستاره پنانگ

هتل های پنج ستاره پنانگ

هتل های پنج ستاره پنانگ دارای امکاناتی مانند استخر روباز، حمام ترکی،

باشگاه بدنسازی و رستوران هایی با غذاهای بین المللی  است. رفتار کارکنان

این هتل ها بسیار مودبانه و شایسته مهمانان این هتل می باشد که

سبب برتری این هتل ها در کشور مالزی می گردد.