هتل های چهار ستاره پنانگ

هتل های چهار ستاره پنانگ

هتل های چهار ستاره پنانگ

هتل های چهارستاره پنانگ امکاناتی مانند امکانات هتل پنج ستاره دارند؛ از جمله

داشتن کافی شاپ های مدرن، سالن های کنفرانس و رستوران های سنتی و بین المللی.

این هتل ها با درجه ای کمی پایین تر از هتل های پنج ستاره ثبت شده اند.