پارک کروکودیل های لنکاوی

پارک کروکودیل های لنکاوی

پارک کروکودیل های لنکاوی

برای مسافرین تور مالزی که هیجان را دوست دارند می توان تلوک داتای لنکاوی را

که پارک کروکودیل ها در آن وجود دارد را پیشنهاد کرد. کسانی که به دنبال دیدنی

های جذاب و پرهیجان هستند می توانند با رفتن به این پارک و لمس کردن این تمساح ها

از نزدیک تجربه ای جدید به دست بیاورند. این مجموعه دارای انواع مختلفی

از تمساح می باشد؛ از جمله : تمساح های

پوزه کج، تمساح های بی دم و با دم. در این پارک بیش از ۱۰۰۰ نوع مختلف

از کروکودیل ها وجود دارد. یکی دیگر از تفریحات این مجموعه بوکس بازی کردن با

تمساح ها می باشد که به خودی خود سبب جذب گردشگران

پارک کروکودیل های لنکاوی به سمت این پارک می شود.