هتل های مالزی

۱۳۹۵-۱۲-۱۸

هتل Maritime Suit

هتل ۵ ستاره Maritime Suit  پنانگ مالزی هتل ۵ ستاره ماری تایم سوییت پنانگ مالزی فاصله ی این هتل تا فرودگاه اصلی شهر پنانگ مالزی ۱۲ […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۸

هتل ۲۳ Love Lane

هتل ۲۳ Love Lane پنانگ مالزی هتل ۳ ستاره لاو لین ۲۳ پنانگ مالزی این هتل در شمال مرکزی شهر پنانگ مالزی واقع شده است فاصله […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۸

هتل Sweet Home

هتل ۵ ستاره Sweet Home At TimeSquare پنانگ مالزی هتل ۵ ستاره سوییت هوم ات تایم اسکوار پنانگ مالزی این هتل در قسمت مرکزی شهر پنانگ […]
۱۳۹۵-۱۲-۱۸

هتل Sunrise Building

هتل ۵ ستاره Sunrise Building Gurney پنانگ مالزی هتل  ستاره سان رایز بیلدینگ گارنی پنانگ مالزی این هتل درشمال مرکزی شهر پنانگ مالزی واقع شده است. […]